Świadczymy usługi w zakresie:

  • czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnych metodą wysokociśnieniową,
  • czyszczenia studzienek, przepustów, drenów
  • przepychania i czyszczenia instalacji sanitarnych, deszczowych , przemysłowych oraz wszelkiej infrastruktury melioracyjnej,
  • czyszczenia studni, basenów, przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • pompowania wody z wydajnością ok. 1000 litrów na minutę,
  • usuwanie awarii instalacji wodnych,
  • bieżące naprawy i konserwacja instalacji, serwis 24h