Wykonujemy:

  • przyłącza wodne i kanalizacyjne
  • gazowe,
  • usługi minikoparką
  • szeroki zakres prac ziemnych
  • przydomowe oczyszczalnie ścieków
  • odwodnienia, drenaże
  • wykopy pod światłowody i sieci teletechniczne
  • niwelacje terenu, korytowanie pod podbudowe gruntu